Zemný plyn dokáže vyčistiť planétu

Spotreba zemného plynu bude rásť do roku 2040 o 1,6% ročne - trhy so zemným plynom sa celosvetovo rozvíjajú vďaka dvom revolúciám: stúpajúcej ťažbe bridlicového plynu a globalizácii obchodu s LNG

Zemný plyn sa stáva najrozšírenejším palivom v globálnom energetickom mixe, prispieva k prechodu k čistej energii - úloha pre zemný plyn: znížiť metánové emisie.

Svetové zdroje zemného plynu sú 781x1012m3, ročná spotreba zemného plynu dnes 3,5x1012 m3, pri zachovaní súčasného objemu ťažby zásoby zemného plynu postačia na 223 rokov

Späť na zoznam noviniek