Výstavba čerpacej LCNG stanice v Prešove

Dňa 11.08.2022 sa začali stavebné práce na novej LCNG čerpacej stanici na východnom koridore D1 - Prešov. Plánovaný termín ukončenia prác je určený do 150 dní od odovzdania staveniska. Lokalita: priemyselný areál spoločnosti DaM Názov zhotoviteľa stavebných prác: EKOPRIM s.r.o. Generálny projektant: PROMA, s. r. o. Technický dozor a koordinátor BOZP: KHM s. r. o.
Späť na zoznam noviniek