Zariadenie na výrobu LNG

Modelové riešenie zariadenia na výrobu LNG - vizualizácia v lokalite prístavu Bratislava