Ukončené

Názov verejnej súťažeTechnológie čerpacích staníc L2CNG
Dátum vyhlásenia verejnej súťaže5.8.2019
Odkaz na vestník

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366403-2019:TEXT:EN:HTML&src=0

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404724-2019:TEXT:SK:HTML

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440701-2019:TEXT:SK:HTML

Odkaz na súťažné podkladyhttps://josephine.proebiz.com/sk/tender/4514/summary
Termín predkladania ponúk15.11.2019 12:00

 

Názov verejnej súťaže

Technológie čerpacích staníc LNG

Dátum vyhlásenia verejnej súťaže9.8.2019
Odkaz na vestník

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:376407-2019:TEXT:SK:HTML

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404725-2019:TEXT:SK:HTML

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:440700-2019:TEXT:SK:HTML

Odkaz na súťažné podkladyhttps://josephine.proebiz.com/sk/tender/4562/summary
Termín predkladania ponúk15.11.2019 12:00