Aktivity

 

Číslo

Názov aktivity

1

Štúdia

2

Realizácia pilotného nasadenia

3

Projektový manažment

4

Kominikácia a publikácia