Očakávané

V priebehu januára 2020 očakávame vyhlásenie nasledovných súťaží:

  • Projekčné práce a inžinierske činnosti