Očakávané

V priebehu najbližších týždňov očakávame vyhlásenie nasledovných súťaží:

  • Technológia výroby LNG
  • Technológia LNG staníc
  • Technológia L2CNG staníc
  • Technológia LNG zásobovacích cisterien