Infraštruktúra projektu

 

Zdroj LNG - zariadenie na výrobu LNG

  • vlastná výroba LNG
  • bezpečnosť dodávky pre Slovensko

3 zásobovacie cisterny LNG

  • pre optimálnu logistiku paliva LNG a CNG
  • pre havarijné plnenie vozidiel

3 veľké čerpacie stanice LNG

  • pozdĺž hlavných koridorov SR
  • dostupné zo všetkých smerov s non-stop obsluhou
  • výdaj LNG a CNG

14 L2CNG plniacich staníc

  • výdaj CNG na odpočívadlách diaľničnej siete D1 a D2
  • samoobslužné a otvorené non-stop