Prebiehajúce

Názov verejnej súťaže

Technologické zariadenie na výrobu LNG

Dátum vyhlásenia verejnej súťaže30.7.2019
Odkaz na vestníkhttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356340-2019:TEXT:SK:HTML&src=0,
Odkaz na súťažné podkladyhttps://josephine.proebiz.com/sk/tender/4452/summary
Termín predkladania ponúk4.9.2019 12:00
Názov verejnej súťažeTechnológie čerpacích staníc L2CNG
Dátum vyhlásenia verejnej súťaže5.8.2019
Odkaz na vestníkhttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366403-2019:TEXT:EN:HTML&src=0
Odkaz na súťažné podkladyhttps://josephine.proebiz.com/sk/tender/4514/summary
Termín predkladania ponúk11.9.2019 12:00

 

Názov verejnej súťaže

Technológie čerpacích staníc LNG

Dátum vyhlásenia verejnej súťaže9.8.2019
Odkaz na vestníkhttps://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:376407-2019:TEXT:SK:HTML
Odkaz na súťažné podkladyhttps://josephine.proebiz.com/sk/tender/4562/summary
Termín predkladania ponúk18.9.2019 12:00