Prebiehajúce

Názov verejnej súťaže

Cisternové návesy na prevoz LNG

Dátum vyhlásenia verejnej súťaže17.12.2019
Odkaz na vestník

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:602478-2019:TEXT:SK:HTML

Odkaz na súťažné podklady

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5927/summary

Termín predkladania ponúk31.1.2020 13:00