Novinky

  • Zemný plyn dokáže vyčistiť planétu

    Spotreba zemného plynu bude rásť do roku 2040 o 1,6% ročne - trhy so zemným plynom sa celosvetovo rozvíjajú vďaka dvom revolúciám: stúpajúcej ťažbe bridlicového plynu a globalizácii obchodu s LNG

  • Oficiálne spustenie projektu fueLCNG

    Všetci môžeme priložiť ruku k zlepšeniu prostredia, v ktorom žijeme! Spoločne za ekologickú dopravu